430 tis.

POUŽÍVATEĽOV NA SOC. SIEŤACH

1,55 mil.

REÁLNYCH POUŽÍVATEĽOV MESAČNE

35 mil.

ZOBRAZENÍ WEBSTRÁNOK MESAČNE

Vždy aktuálne spravodajstvo.

Ponúkame exkluzívny obsah, otvárame témy podstatné pre spoločnosť a dávame čitateľom široké spektrum kvalitne spracovaných informácií.

Používatelia.

Vek (%)

Muži vs. ženy (%)

Desktop vs. mobile (%)

Sociálne siete.

301 000+ používateľov

63 400+ followerov

66 700+ sledujúcich