130 tis.

POUŽÍVATEĽOV NA SOC. SIEŤACH

1,55 mil.

REÁLNYCH POUŽÍVATEĽOV MESAČNE

11 mil.

ZOBRAZENÍ WEBSTRÁNOK MESAČNE

Výborné a overené recepty od vás, množstvo fotoreceptov. A najmä stále nové súťaže.

Používatelia.

Vek (%)

Muži vs. ženy (%)

Desktop vs. mobile (%)

Sociálne siete.

128 000+ používateľov

2 200+ followerov

N/A