PR reklama.

Či už je váš produkt alebo služba určená ženám, mužom, mladým či starším ľuďom, mamičkám, športovcom, auto-moto nadšencom alebo inej cieľovej skupine, reklama vo forme článku sa vždy dostane k tým správnym očiam.

Formáty PR článkov.

PR článok

Stránky nepopísaného virtuálneho priestoru na našich magazínoch čakajú na vaše reklamné posolstvo. Využite pekný priestor na komunikáciu vášho produktu či služby do detailu.

Prémiový článok

Je PR článok s garanciou čítanosti. Pomôžeme vám totiž s prispôsobením článku - upravíme headline a perex, navyše prispôsobíme tón článku potrebám magazínu, na ktorom bude článok publikovaný. 

Aktuálne cenníky.

Technické parametre a všeobecné pravidlá PR reklamy

Usmernenie k podkladom:

Lehota na dodanie podkladov najneskôr 2 pracovné dni pred plánovaným uverejnením. V prípade nedodania reklamných podkladov v stanovenom čase, súhlasíte s alikvotným skrátením plnenia (publikácie, dohodnutého proma a počtu zobrazení reklamy a pod.), pričom sa však zaväzujete uhradiť plnú sumu podľa objednávky. 

Informácie k textu:

Po schválení článku klientom, je možná len jedna spätná úprava. Nie je možné meniť font písma a v článku je povolené boldovanie max. na 5 slovách. Headline a perex článku nie je preklikový. V jednom článku je možný maximálny počet 3 preklikov. 

Informácie k obrázkom:

Dodaný článok musí obsahovať aspoň jeden obrázok poslaný samostatne alebo na linku k stiahnutiu, nie ako súčasť textového dokumentu. Max. počet fotiek 5. Fotky musia byť označené podľa poradia, v akom ich chce mať klient uverejnené a k fotkám je klient povinný uviesť aj zdroj fotografie a popis. Max. dĺžka popisu je 75 znakov. 

Obrázky

Formát obrázkov:

.jpg, .png

Min. šírka obrázka:

600px

Max. dátová veľkosť obrázka:

500kB

Veľkosť titulnej foto:

Aktuality.sk, Sport.sk, Zive.sk: 16:9 (min 800x450px)

Najmama.sk, Dobruchut.sk a Recepty.sk: 2:1 (min. 1000x500px)

Diva.sk: 3:2 (min. 1200x800px)

Obkec.sk: 3:2 (min.1920x1080px)

Text

Dĺžka článku:

maximálne 5 normostrán (9.000 znakov vrátane medzier)

Počet znakov:

v nadpise ideálne 45 , ma.x 68 znakov vrátane medzier

v perexe ideálne 112 , max. 336 znakov vrátane medzier

Meracie kódy:

Vlastné meranie impresií a preklikov: Áno.

Vlastné meracie kódy na preklikoch musia byť vyznačené priamo v textovom dokumente a obsahovať kompletný merací kód.

Meranie dočítanosti článku: Nie.

 

Video

Max. počet videí / článok:

5x

Formát:

.mp4 alebo YouTube embed kód